[App剪報] 紀念碑谷:不只是遊戲!而是視覺 & 建築設計藝術品!(內含攻略影片)

紀念碑谷實際上是確有其地的(詳見Wiki),原意為岩石峽谷 iOS上架後獲得廣大好評,後來移植到Android和Windows 紀念碑谷已獲得諸多獎項 在創意,視覺,音樂方面都十分出色 還沒收藏的朋友肯定要趁這次限免趕快下載才行!

紀念碑谷 Monument Valley

遊戲風格:極簡精美藝術風
遊戲創意:★★★★★
遊戲耐玩:★★★★★
遊戲畫面:★★★★★
遊戲音樂:★★★★☆
社交機制:無
遊戲營收:付費下載 + IAP (迷宮地圖)

官方網站
iOS下載
Android下載

遊戲簡介

紀念碑谷實際上是確有其地的(詳見Wiki),原意為岩石峽谷
iOS上架後獲得廣大好評,後來移植到Android和Windows
紀念碑谷已獲得諸多獎項
在創意,視覺,音樂方面都十分出色
還沒收藏的朋友肯定要趁這次限免趕快下載才行!

Monument Valley

遊戲方式

遊戲中玩家需要透過各種機關並搭配各種視角
來幫助主角艾達移動到目的地
操作十分直覺
可以說並不需要任何教學

Monument ValleyMonument Valley

遊戲攻略

這個遊戲的攻略已經太氾濫了
如果看攻略通關,就會少了許多遊戲樂趣與驚奇

建議:真的無法通關才看攻略影片喔!


第二章:花園

Monument ValleyMonument Valley

第三章:隱寺

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第四章:水宮

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第五章:尖塔

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第六章:迷宮

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第七章:烏鴉巢

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第八章:箱子

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第九章:斜坡

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第十章:觀象台

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

通關畫面

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

發佈留言

AllEscort