[App剪報] 紀念碑谷:不只是遊戲!而是視覺 & 建築設計藝術品!(內含攻略影片)

紀念碑谷實際上是確有其地的(詳見Wiki),原意為岩石峽谷 iOS上架後獲得廣大好評,後來移植到Android和Windows 紀念碑谷已獲得諸多獎項 在創意,視覺,音樂方面都十分出色 還沒收藏的朋友肯定要趁這次限免趕快下載才行!

紀念碑谷 Monument Valley

遊戲風格:極簡精美藝術風
遊戲創意:★★★★★
遊戲耐玩:★★★★★
遊戲畫面:★★★★★
遊戲音樂:★★★★☆
社交機制:無
遊戲營收:付費下載 + IAP (迷宮地圖)

官方網站
iOS下載
Android下載

遊戲簡介

紀念碑谷實際上是確有其地的(詳見Wiki),原意為岩石峽谷
iOS上架後獲得廣大好評,後來移植到Android和Windows
紀念碑谷已獲得諸多獎項
在創意,視覺,音樂方面都十分出色
還沒收藏的朋友肯定要趁這次限免趕快下載才行!

Monument Valley

遊戲方式

遊戲中玩家需要透過各種機關並搭配各種視角
來幫助主角艾達移動到目的地
操作十分直覺
可以說並不需要任何教學

Monument ValleyMonument Valley

遊戲攻略

這個遊戲的攻略已經太氾濫了
如果看攻略通關,就會少了許多遊戲樂趣與驚奇

建議:真的無法通關才看攻略影片喔!


第二章:花園

Monument ValleyMonument Valley

第三章:隱寺

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第四章:水宮

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第五章:尖塔

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第六章:迷宮

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第七章:烏鴉巢

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第八章:箱子

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第九章:斜坡

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

第十章:觀象台

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

通關畫面

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

Monument ValleyMonument Valley

發佈留言